Tin Tức

  Open - Top 7 Ngày chủng tộc, Nhận Sét Full - Ngày đăng bài:

  28-03-2424

   ĐUA TOP 7 NGÀY CHỦNG TỘC
  — Thời gian diễn ra:
  •  Xem tại phím F8 Ingame
  — Nội dung sự kiện:
  • Lấy 7 Nhân vật RS đứng top 1 của 7 chủng tộc.
  • 1 tài khoản chỉ lấy một nhân vật duy nhất.
  • Cách tính top sẽ dựa vào bảng xếp hạng chủng tộc
  • Không áp dụng Đổi giới tính
  — Chi tiết giải thưởng:
  Top Giải thưởng Điều Kiện
  DW 1 Sét Ma Thuật Full Option  + 10 Nạp ít nhất 300.000 Gcoin
  DK 1 Sét Rồng Đỏ Full Option  + 10 Nạp ít nhất 300.000 Gcoin
  EF 1 Sét Kim Ngân Full Option  + 10 Nạp ít nhất 300.000 Gcoin
  MG 1 Sét Rồng Đỏ Full Option  + 10 Nạp ít nhất 300.000 Gcoin
  DL 1 Sét Huyền Thiết Full Option  + 10 Nạp ít nhất 300.000 Gcoin
  SM 1 Sét Thuật Sĩ Full Option  + 10 Nạp ít nhất 300.000 Gcoin
  RF 1 Sét Địa Long Full Option  + 10 Nạp ít nhất 300.000 Gcoin

  — Thông tin trao giải:

  • Vui lòng liên hệ admin sau khi đoạt giải qua Fanpage
  • Ghi rõ tên nhân vật - Tên tài khoản đoạt giải


 • <
 • >