Sự Kiện Trong Game

Binh Đoàn Thỏ Trắng | Blue Event

Sự kiện Binh Đoàn Thỏ Trắng (Blue Event)


Thời gian diễn ra sự kiện: Hàng ngày 

Thời gian xuất hiện: chỉ xuất hiện trong 5 phút. Khi có sự kiện sẽ có thông báo "Blue Event" bắt đầu trong game.

Nhiệm vụ: Đi tìm và tiêu diệt tất cả Binh Đoàn Thỏ Trắng 

- Địa điểm xuất hiện:

  •  Lorencia tọa độ (203,163)
  •  Elbeland 2 tọa độ (116,89)
  • Noria tọa độ (113,15)

- Phần thưởng:

  • Ngọc hỗn nguyên (Jewel of Chao)
  • Ngọc sáng tạo (Jewel of Creation)
  • Ngọc Ước nguyện (Jewel of Bless)
  • Ngọc Tâm Linh (Jewel of Soul)
  • Ngọc Sinh Mệnh (Jewel of Life)

- Thỏ trắng có khả năng tấn công Băng: Giảm tốc độ di chuyển