Tin Tức

  Bảng thưởng săn Boss, Quái vàng, Sự kiện - Ngày đăng bài:

  28-03-2424

  Monster Wcoin Điểm Boss Địa Điểm Máy Chủ
  Rồng Đỏ 100 1 Loren, Noria, Devias 1-2-3
  Rồng Vàng Con 10 1 Lorencia 1-2-3
  Kim Tiểu Quỷ 10 1 Lorencia 1-2-3
  Chiến Binh Vàng 25 1 Lorencia 1-2-3
  Người Máy Vàng 25 1 Lorencia 1-2-3
  Kim Ngư Tinh 25 1 Lorencia 1-2-3
  Kim Xạ Vương 25 1 Lorencia 1-2-3
  Kim Thiết Vương 50 1 Lorencia 1-2-3
  Kim Ngư Vương 75 1 Lorencia 1-2-3
  Kim Sát Thủ 100 1 Lorencia 1-2-3
  Thỏ hoàng kim giáp 10 1 Lorencia 1-2-3
  Kỵ sĩ hoàng kim giáp 25 1 Lorencia 1-2-3
  Ác quỷ hoàng kim giáp 25 1 Lorencia 1-2-3
  Quỷ đá hoàng kim giáp 50 1 Lorencia 1-2-3
  Hoàng kim giáp binh 50 1 Lorencia 1-2-3
  Hoàng kim mộc giáp 75 1 Lorencia 1-2-3
  Xích quỷ hoàng kim 75 1 Lorencia 1-2-3
  Hỏa diệm hoàng kim 100 1 Lorencia 1-2-3
  Kim Long 200 1 Lorencia 1-2-3
  Chiến binh hoàng kim 200 1 Lorencia 1-2-3
  Phù Thủy Trắng 100 1 Loren, Noria, Devias 1-2-3
  Nightmare 100 1 Ấn phím H 1-2-3
  Maya 100 1 Ấn phím H 1-2-3
  Quỷ Vương 100 1 Ấn phím H 1-2-3
  Erohim 200 2 Ấn phím H 1-2-3
  Selupan 300 3 Ấn phím H 1-2-3
  Medusa 400 4 Ấn phím H 1-2-3
  Kundun 500 5 Ấn phím H 1-2-3
  Blood Vip 1000 - Blood 8 1-2
  Devil Vip 1000 -   1-2


 • <
 • >